Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Vybudovanie kamerového systému v obci Malý Slivník

Projekt s názvom:  ,,Vybudovanie kamerového systému v obci Malý Slivník".

Na základe Zmluvy č. 252/2017/OO: Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017.

,,Projekt bol finančne podporený

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

z programu 0D60701.33096

Výška poskytnutej dotácie:

Rozpočtové prostriedky z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 80 %

Vlastné finančné prostriedky 20 %

V Malom Slivníku, dňa 01.06.2018

JUDr. Jozef Javorský, MBA
starosta obce
Malý Slivník

Zoznam aktualít

Zvoz elektrospotrebičov
Zvoz elektrospotrebičov, 15.02.2018
Informácia
Informácia k registrácii chovu s jednou ošípan ...
Vybudovanie kamerového systé ...
Vybudovanie kamerového systému v obci Malý Sliv ...
Verejná vyhláška
Materská škola v obci
Vitajte na oficiálnych intern ...
Vitajte na oficiálnych internetových stránkach ...
Upozornenie
Obec Malý Slivník, Obecný úrad Malý Slivník ...